fbpx
Menu Close
07/12/2022 19:30 - 23:45

7.12. ZAGREB  Kino Lab Zagreb PREMIJERA! u 19:30h

ŠTO JE KINO LAB ZAGREB?
Kino Lab Zagreb je open mic night za kratke filmove gdje organiziramo ekranizacije u kojima sudionici mogu prezentirati svoje radove publici, a u Hrvatskoj je jedinstveno u svom žanru. Kino je iznad svega mjesto za besplatnu ekranizaciju filmova.
Filmaši se unaprijed registriraju za ekranizaciju svog do sada neviđenog kratkog filma. Nema zadanih tema ili ograničenja, osim što duljina filma mora biti do 6 minuta i bar jedan od filmaša treba prisustvovati događaju da predstavi svoj film publici.
Svi žanrovi, sva stajališta imaju svoje mjesto na našem eventu. Filmaši svih razina i vještina jednako su dobrodošli: od potpunih početnika do profesionalaca kojima je to karijera, i ponosimo se našom pristupačnošću u često zastrašujućoj industriji (+ nudimo besplatne kokice!).
Naš moto: “Napravi dobro od ničega, bolje od maloga i počni odmah”
Uz ekranizacije, predlažemo i ‘izazov mjeseca’. Članovi publike koji žele sudjelovati imaju mjesec dana da stvore kratki film na zadanu temu. Sljedeći mjesec se vraćaju i njihov film se ekranizira pred našom publikom.
Sudionici ‘izazova mjeseca’ mogu biti potpuni stranci, ali ovdje smo da ih ohrabrimo da stvaraju, istražuju, uče i inspiriraju.
Filmaši koji žele da se njihov kratki film ekranizira tijekom naše sljedeće ekranizacije mogu odmag poslati svoj film na sljedeću adresu prijavekinolabzagreb@gmail.com
KINO U INOZEMSTVU
Kino Lab Zagreb je neprofitno događanje. Dio smo Kina, međunarodnog pokreta slobodnih filmaša koji ohrabruju otvorena mjesta za suradnju, nenatjecanje i kreativnost u više od 100 gradova kroz 30 zemalja, preko Sjeverne Amerike, Europe, Afrike i Australije. Više informacija na: https://www.kinomontreal.com/kinoworld/
PRIKAŽITE SVOJ FILM
Prikažite svoj kratki film u trajanju do 6 minuta pred pravom publikom tijekom jedine „open mic“ noći kratkometražnog filma u Hrvatskoj!
Naš događaj otvoren je svima koji žele prikazati svoj rad te ljudima koji su željni gledati originalne hrvatske i međunarodne filmove, jer Kino je međunarodni filmografski pokret.
Svi žanrovi su dobrodošli: igrani filmovi, dokumentarni filmovi, glazbeni video, eksperimentalni filmovi, traileri, i ostalo…. Bez prethodne selekcije radova. Više informacija na: www.facebook.com/kinolabzagreb
Ulaz: 40 kuna (koncesija: 30 kuna) Besplatan ulaz za sve čiji se radovi prikazuju te večeri
Filmaši koji žele prikazati svoj kratki film tijekom naše sljedeće ekranizacije mogu već sada poslati svoj film na prijavekinolabzagreb@gmail.com
Svi filmovi se odabiru prema redoslijedu prijave tj. first-come/first-screened basis.
Svi žanrovi su dobrodošli: igrani filmovi, dokumentarni filmovi, glazbeni video, eksperimentalni filmovi, traileri, i ostalo….
Uz svoj film pošaljite sljedeće podatke:
Ime
Email
Naslov filma
Link (Vimeo, Google Drive, Youtube, itd. …)
Ne zaboravite poslati zaporku ako je vaša poveznica zaštićena zaporkom ili pinom!
Prihvaćamo filmove na hrvatskom, engleskom itd … . Ostali jezici trebaju imati hrvatske ili engleske titlove.
VIDIMO SE USKORO!
??
? WHAT IS KINO LAB ZAGREB?
Kino Lab Zagreb is an open mic short film night unique in its genre in Croatia as we organise screenings where participants can present their works to the public. Kino is above all a place to freely screen films.
Filmmakers register in advance to screen their short, sight unseen. There are no themes, no pre-selection and no restrictions, other than that films be under 6 minutes and that at least one of the filmmakers attends the event to introduce their film on the night.
All genres, all points of view have their place at our screening night. Filmmakers of all skill levels are welcome: From absolute beginners to career professionals and we pride ourselves on being approachable in an all too often intimidating industry (+ we offer free popcorn!).
Our motto: “Do well with nothing, do better with little, and do it now!”
In addition to the screening events, we propose a ‘challenge of the month’. Members of the audience who want to participate have one month to create a short film based on a given theme. They come back the following month and screen their film in front of our audience.
‘Challenge of the month’ participants can be complete strangers, therefore we are here to encourage them to create, explore, learn and inspire.
Filmmakers willing to screen their short during our next screening can send their film as of now to prijavekinolabzagreb@gmail.com
KINO ABROAD
Kino Lab Zagreb is a non for profit event. We are part of Kino, an international movement of independent filmmakers that encourages open spaces of collaboration, non-competition and creativity in more than 100 cities in 30 countries, springing up across North America, Europe, Africa and Australia. More info: https://www.kinomontreal.com/kinoworld/
SCREEN YOUR FILM
Screen your under 6 minutes short film in front of a real audience during the only open mic short film night in Croatia!
Our event is open to everyone willing to present their work and to people eager to watch original Croatian and international films as Kino is an international filmmaking movement.
All genres are welcome: Fiction, documentary, music video, experimental films, trailers… No pre-selection. More info on: www.facebook.com/kinolabzagreb
Entrance: 40 kunas (concession: 30 kunas) Free for filmmakers screening on the night
Filmmakers willing to screen their short during our next screening can send their film as of now to prijavekinolabzagreb@gmail.com
All films are selected on a first-come/first-screened basis.
Send us your film with the following information:
Name
Email
Film title
Link (Vimeo, Google Drive, Youtube, etc. …)
Don’t forget to include your password if your link is password protected!
We accept films in Croatian, English, etc… Other languages should have Croatian or English subtitles.
SEE YOU SOON!